Ventilation

Genom att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft får du en bra ventilation i ditt hem. Har du en bristfällig ventilation med imma på fönster eller kanske unken lukt kan vi erbjuda dig lösningar som är anpassade till just din bostad.

Allmän ventilation

För att få tillräcklig luftomsättning i en byggnad måste det finnas både tilluft och frånluft. Det kallas ”allmän ventilation” och måste anpassas till den verksamhet som finns i byggnaden.

För att skapa en bra luftomsättning finns flera lösningar i alla prisklasser.

Ventilering av befintlig konstruktion

Under 1960-70-talet byggdes många hus med betongplatta på mark med uppreglad golvkonstruktion. Den konstruktionen var också vanlig i hus med källare, där även källarens grundmurar isolerades invändigt. Den klassiska gillestugan har ofta en uppreglad golvkonstruktion och påreglade ytterväggar.

Träreglar eller annat organiskt material mot betongplatta/grundmurar kan ge upphov till en elak lukt som i sin tur kan spridas till flera boendeutrymmen. I många fall går det att få bort den elaka lukten. Det kan till exempel göras genom att skapa ett undertryck i den befintliga konstruktionen. Vi har god erfarenhet av lösningar som är framtagna i samråd med kunden, utan att det behöver medföra stora och dyra reparationer.

Ventilering av fuktsäker golvkonstruktion

Om du vill bygga en fuktsäker kontruktion kan vi hjälpa dig med ventilation. Vi samarbetar med NIVELL golvsystem och JAPE produkter. Vi utför på deras uppdrag injustering, provtryckning och besiktning av utförda arbeten. Allt för att säkerställa att konstruktionen fungerar korrekt.