Utredning av inomhusmiljö

Luktar det illa i badrummet? Misstänker du fukt eller mögel i din bostad? Eller har en överlåtelse- besiktning visat att det finns något som behöver utredas vidare? Vi hjälper dig gärna med en utredning och åtgärdsplan av din inomhusmiljö.

Okulärbesiktning/Fuktmätning

Det är viktigt att se helheten av byggnadens funktion och samspelet mellan konstruktioner, uppvärmningssystem och ventilation.Därför startar vi utredningen med att besiktiga byggnaden och undersöka dessa delar.

Därefter fortsätter utredningen med fuktindikering/fuktmätning. Fukt har en stor inverkan på hälsan. Det kan ha positiv inverkan men framför allt negativ om det är så att det finns mikrobiell aktivitet.

Luftanalys

Ett steg i en utredning av inomhusmiljön är provtagning av de ämnen som finns i luften. Ämnen som utsöndras från byggnadsmaterial kallas lättflyktiga ämnen. De syns inte och luktar inte, men märks på irriterande slemhinnor och nästäppa med mera.

Materialprover

Vid en utredning tas materialprover för analys i neutral miljö, med inriktning på lukt och synliga spår av mögelsporer.