Statusinventering av byggnader

Med statusinventering kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick är det lättare att planera underhåll och kommande åtgärder. Statusinventeringen minskar också risken för att oförutsedda kostnader inträffar, kostnader som ofta blir onödigt höga när skadorna upptäcks akut. Därför är statusinventering också ett bra verktyg för budgetplanering. Statusinventeringen visar också vilka fastigheter som kan behöva djupare utredning, och om det finns byggnader som helt enkelt inte bör byggas om pga brister i konstruktionen.

Boverkets byggregler ställer också idag krav på att en byggnad skall undersökas inför alla bygglovspliktiga åtgärder. Efter ändring ska byggnaden kunna uppfylla egenskapskrav motsvarande nyproduktion om inte särskilda skäl föreligger.