Sanering

Vi har stor erfarenhet av sanering och hjälper dig gärna vid problem med mögel, svamp, lukt, trädskadeinsekter och fågelsäkring.

Mögel-/Svampsanering

img1BMikroorganismer i byggnader kallas ofta gemensamt för mögel och utgörs av svampar och bakterier. När mikroorganismer angriper material  finns det risk för att innemiljön påverkas negativt. Ofta blir det dålig lukt och ibland drabbas personerna som vistas i byggnaden av ohälsa. Därför bör alltid sådana angrepp åtgärdas snabbt.

Om du misstänker att du är drabbad, kontakta oss för råd hur du kan gå vidare. Vi kan erbjuda mögel- och svampskadesaneringar.

Luktsanering

Har du problem med en avvikande lukt i din bostad? Besväras du av röklukt , mögellukt eller annan elak lukt?

Lukt kan komma från många olika typer av byggnadsmaterial, kemikalier och andra organiska och oorganiska föreningar. Luktsanering utförs med hjälp av bakterier/organismer, kemikalier, ozon och jonisering. Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig med råd hur du kan gå vidare.

Träskadeinsekter

Husbock och hästmyra är två vanligt förekommande träskadeinsekter. Husbocken trivs bäst på östersjökusten från Helsingborg i söder till södra delarna av Gästrikland. Hästmyran förekommer däremot i hela landet och anses göra större skador i byggnader än husbocken.

Andra vanligt förekommande träskadeinsekter är Strimmig trägnagare, Envis trägnagare, Splint bagge, Vedstekel mm. Kontakta oss för information och råd hur du sanerar och skyddar dig mot dessa.

Fågelsäkring

fagelHar du fåglar som sitter på din balkong/uteplats eller på annat sätt upplevs som olägenhet? Vi monterar olika typer av fågelskyddsprodukter för att skydda både dig och byggnadernas miljöer från duvträck, kvalster mm.

Våra kunder är främst fastighetsägare med stora lägenhetsbestånd och olika mindre bostadsrättsföreningar. Kontakta gärna oss, så hjälper vi dig med råd du ska gå vidare med olika förslag.