RBK fuktmätning

Med RBK-auktoriserade fuktkontrollanter tar byggbranschen ett krafttag mot fukt i betongkonstruktioner.

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed också lägga grunden till hus med goda innemiljöer.

Systemet omfattar

  • Regler för godkännande av mätmetoder och krav för kalibrering av mätutrustning.
  • Detaljerade rutiner för genomförandet av fuktmätningar i betong.
  • Krav för dokumentation av fuktmätningar.
  • Regler för auktorisation av personer som utför fuktmätning i betong; auktoriserade fuktkontrollanter.
  • Kompetensprofiler för fuktkontrollanter.
  • Kursplaner och utbildning av auktoriserade fuktkontrollanter.
  • Regler för registrering av mätuppdrag samt revision av fuktkontroll.

Fukt & SaneringsTeknik AB har personal som är auktoriserade och utför mätningar enligt RBK

Auktorisationsreglerna återfinns i sin helhet på hemsidan www.rbk.nu