Radon

Det luktar inte, det syns inte och det smakar ingenting. Ändå finns det i nästan all mark runt omkring oss. Radon kan också finnas i vårt dricksvatten och i en del byggnadsmaterial.

Om du misstänker att det finns radon i ditt hus så kan vi hjälpa dig att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder.

Mätningar

RadonindikeringFörst görs en radonindikering med en radonscouter. Den ska stå i huset ca 2-4 dygn under normala inomhusförhållanden. Bäst resultat ges under eldningssäsong (oktober-april). De aktuella värdena laddas ner i en dator och resulterar i grafer där ett medelvärde tas fram.

Fördelen med en radonindikering är att du som kund snabbt får en indikation på halten radongas i ditt hus. Utifrån den avgörs om en långtidsmätning är aktuell.

De vanligaste åtgärderna är

  • Förbättra tilluftsventilationen i huset
  • Installera mekanisk frånluftsventilation (ibland även mekanisk tilluft)
  • Installera en radonsug eller radonbrunn
  • Montera en radonavskiljare (radon i vatten)