Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Oavsett om du ska köpa eller sälja ett hus är det viktigt att göra en överlåtelsebesiktning. På så sätt minskar du risken för en framtida tvist. Som köpare har du dessutom undersökningsplikt.

Vid en överlåtelsebesiktning kontrollerar vi husets skick och ser över alla åtkomliga utrymmen i hela fastigheten. Det ger dig som köpare ett säkert underlag för att bedöma husets verkliga skick.

Tilläggsuppdrag

I nästan alla hus finns riskkonstruktioner, det vill säga byggnadsdelar som löper större risk att drabbas av fukt-och mögelskador. Det kan till exempel vara uppreglad eller flytande golv-konstruktion på betongplatta, källare med påreglade väggar, krypgrund och vindar.

Vi utför kontroller av riskkonstruktioner i form av provhål och fuktmätningar. Du får då veta statusen på konstruktionen i just det hus som du ska köpa/sälja. Resultatet av fuktmätningar, var provhålen har tagits och eventuella fotografier redovisas i ett separat protokoll. Den här tjänsten är ett tilläggsuppdrag som du kan beställa samtidigt som du beställer din överlåtelsebesiktning.

Vi kan även utföra en okulär erfarenhetsmässig besiktning av installationer såsom ventilation. vvs, el och brandskydd.

Genomgång av tillhandahållna handlingar

Vi hjälper dig att gå igenom tillhandahållna handlingar som är relevanta för bostaden. Det kan till exempel vara en objektsbeskrivning, tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar med mera. Muntliga upplysningar från fastighetsägaren ger också ett bra underlag för vidare bedömning av bostaden, som till exempel vilka renoveringar som är utförda och vilket år de gjordes.

Besiktning

I besiktningen går vi igenom alla bostadens utrymmen. Det innebär att tak, fasad och alla tillgängliga utrymmen besiktigas såsom till exempel krypgrund, källare och vindsutrymme. Som hjälpmedel har vi fuktindikatorer, lampor och mindre verktyg. Vi ser även vår egna erfarenhet av skador och riskkonstruktioner som viktiga för att göra en bra besiktning.

Riskanalys

Vi analyserar brister och felaktigheter som kan vara allvarliga för byggnadens framtida skick och som uppkommit vid besiktningen.

Fortsatt teknisk utredning

Ibland kan en undersökning visa att en fastighet har skador och allvarliga brister. Då kan vi erbjuda dig en fortsatt teknisk utredning för att på så sätt fastställa orsak och omfattning. Vi har lång erfarenhet av den här typen av utredningar och ger dig ett förslag på åtgärder för de skador som upptäckts. En normal besiktning tar två timmar. Kom förberedd till besiktningen! Tänk igenom frågor du vill ställa och ta med tillgängligdokumentation (ritningar etc) och eget anteckningsmaterial.