Krypgrundsavfuktning

Fukt i krypgrunden kan orsaka stora problem som mögel, röta och i värsta fall hussvamp. Vi hjälper dig att åtgärda fuktproblem i krypgrunden.

Krypgrunder som är uteluftsventilerade kan ur fuktsynpunkt vara en risk. Inte sällan drabbas sådana utrymmen av fukt- och mögelskador. Under sommarhalvåret är det förhållandevis kallt i krypgrunden. När den varma luften kommer in, via ventilerna, kondenseras den och krypgrunden blir då fuktig. Markfukt och förhållanden runt bostaden kan också påverka fukttillskottet i krypgrunden.

Genom att installera en avfuktare i krypgrunden förebygger du risken för fuktskador. Avfuktaren sänker vatteninnehållet och höjer temperaturen i krypgrundsluften och eliminerar riskerna för mögel- och svampangrepp.

Exempel på installation av avfuktare i krypgrundsutrymme

Krypgrundsavfuktning

Bildförklaring

Ofta börjar man med att lägga en plastfolie över marken för att minska avdunstningen.

För att förhindra den fuktiga uteluften från att komma in i grunden tätas alla ventiler. Ju mer uteluft som kan komma in i grunden, desto större problem får man med fukt.

Avfuktaren, som syns till höger i bilden, monteras stående eller liggande. För att sprida den torra luften i hela grunden ansluter man ett rörsystem som luften blåses ut genom (gula pilar).

Utsläppen bör vara i grundens yttre ändar, eftersom luften då passerar genom hela grunden på väg tillbaks till avfuktaren (gröna pilar).

Fukten, som avfuktaren samlar upp, avlägsnas genom en luftström som blåses ut utanför huset (blå pil). Denna fuktiga luft bör blåsa ut på ett sådant sätt att det inte finns risk för att den kommer tillbaks in i huset.

För att minimera energiförbrukningen bör man låta en hygrostat (fuktmätare) styra avfuktaren. Hygrostaten startar avfuktaren när fuktigheten blir för hög, och stänger av den när fuktigheten blivit tillräckligt låg. I bilden ovan syns avfuktaren i förgrunden, monterad i bjälklagret. Till hygrostaten kan man koppla en display som visar aktuell fuktighet i krypgrunden. I teckningen ovan syns displayen monterad på väggen, i övre högra hörnet.

Varje krypgrund är unik, vilket innebär att installationen kommer att utformas olika från fall till fall.