Energideklarationer

Det är numera lag på energideklaration av byggnader i Sverige. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi.

I dag går 40 procent av den totala energianvändningen till våra byggnader. Därför är det viktigt att minska landets byggnader onödiga energianvändning. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Kravet på energideklaration, som beskriver en byggnads energianvändning, är ett steg på vägen.

Arbetsmetod

Första steget är att samla in grunduppgifterna för huset och information om dess energiförbrukning. Det kan till exempel vara ritningar, radonmätningsprotokoll, protokoll från ventilationsinspektioner och fakturor avseende el, värme och vatten. Energiexperten sammanställer dokumentationen och genomför därefter besiktningen.

Besiktning och åtgärdsrapport/plan

energideklaration

Genom besiktning på plats verifierar energi- experten den inlämnade dokumentationen. Därefter samlar han på sig ytterligare kännedom om fastighetens status avseende energiförbrukning. Till sist görs en åtgärdsplan för att minska den totala energiförbrukningen.

Varje åtgärdsförslag kompletteras också med en beräkning över hur mycket som kan sparas.

Du är inte förpliktigad att följa planen men tanken är att det ska vara lönsamt att göra det. Åtgärdsrapporten levereras slutligen tillsammans med energideklarationen.

Energideklaration

En energideklaration innehåller uppgifter om hur mycket energi som används i en byggnad vid normalt bruk (energiprestanda), referensvärden och rekommendationer om hur byggnadens energiprestanda kan förbättras.

Uppgifter om energiprestanda och referensvärden ska underlätta för presumtiva köpare av byggnader och för blivande hyresgäster och bostadsrättsinnehavare att jämföra olika byggnader. Energideklarationen rapporteras in till Boverket och gäller sedan i 10 år från och med det datum den rapporteras in.

Är du intresserad av att göra en energideklaration? Maila oss en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig. info@fst-ab.com

Bra att tänka på

  • Genom att sänka inomhustemperaturen 1 grad minskas energianvändningen med ca 5%.
  • Byt ut dina glödlampor mot lågenergilampor.
  • Duschar du fem minuter i stället för en kvart minskar du årsförbrukningen med 1 500 kWh.
  • Byt ut dåliga packningar! Droppande varmvattenkranar kan läcka 500 kwh om året.
  • Med en modern kyl/frys/sval sparar du automatiskt mellan 400 och 1000 kr i el på ett år
  • Frosta av frysen regelbundet, då förbrukar kylaggregatet mindre energi.
  • Ha inte alla apparater i viloläge utan stäng av alla datorer, tv-apparater och musikanläggningar och spara 500 kWh per år.

Vad är 1 kWh?

EFFEKT (Watt, W) x TID (timmar, h) = ENERGI (Kilowattimmar, kWh)

Varje el-artikel är märkt med ett Wattal = Effekt (W) 1000 W använt i en timma = 1 kilowattimma (kWh). T ex en dammsugare på 1000 W använd i en timma, eller en 40 Watts glödlampa som lyser i 25 timmar = 1 kWh.