Besiktning / Fuktmätningar

Fukt & Saneringsteknik utför besiktning av bostadsrätter, villor och fastigheter. Vi gör också fuktmätningar vid behov.

Bostadsrättsbesiktning

Ska du köpa en bostadsrätt? Då kan det vara smart att besiktiga din kommande bostad. På så sätt undviker du dolda fel och en eventuell framtida tvist med säljaren. En bostadsrättsbesiktning omfattas av en okulär besiktning samt fuktindikering av alla våtrum, kontroll av disk- och tvättmaskinsanslutningar samt radiatorrör. Dessa delar är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig för.

Du behöver inte tänka på fönster, vindar, källare mm, dessa delar har föreningen ansvar för. Om du vill ha hjälp att mäta lägenhetens area hjälper vi dig gärna med det.

Besiktning vind

besiktning linköpingEn del husägare inreder sin vind, en del använder vinden som förrådsutrymmen medan andra inte ens tänker på att den finns. Hur du än gör så är det viktigt att då och då kontrollera klimatet så att vinden inte blir för fuktig.

Mögel och bakterier trivs om den relativa fuktigheten på vinden överstiger ca 75%, vilket den ofta gör vintertid. Vanliga skador är mögelpåväxt på yttertakets insida, vilket ofta orsakas av byte av värmekälla (olja/ved till värmepump), luftotätheter i vindsbjälklaget eller dålig inomhusventilation. Vi utför besiktning av din vind och föreslår åtgärder vid eventuella skador.

Besiktning krypgrund

Besiktning krypgrundUteluftsventilerade krypgrunder är, ur fuktsynpunkt, en riskkonstruktion. Och det är inte ovanligt att såna utrymmen drabbas av fukt-och mögelskador på grund av naturlig fuktpåverkan.

Under sommarhalvåret är det förhållandevis kallt i krypgrunden. När den varma luften kommer in via ventilerna i krypgrunden kondenseras den och utrymmet blir fuktigt. Mögelproblem av den här karaktären drabbar inte bara äldre hus eller fuskbyggen utan alla hus med krypgrunder kan vara i riskzonen.

Om du är orolig, kontakta oss, så hjälper vi dig att göra en besiktning av din krypgrund.

Badrumsbesiktning

besiktningSka du renovera? Eller är du osäker på ditt bad- och duschrums kondition? Idag ställs höga krav på att såväl utförande som funktion av yt-och tätskiktet i ett våtrum är professionellt gjort.

Vi utför idag badrumsbesiktningar och statuskontroll för flertalet fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Som privatperson är du också välkommen att kontakta oss.

Fuktmätning

Det finns många anledningar till att mäta fukt i luft, material och konstruktioner.

De vanligaste skälen i byggsammanhang är

  • Kontrollera/dokumentera inneklimat
  • Avgöra eventuellt fukttillskott
  • Kontrollera leveranser
  • Jämföra kritisk nivå
  • Kontrollera uttorkning
  • Avgöra fukttransport

Inneklimat

I samband med en besiktning av en byggnad, till exempel vid en skadeutredning, är uppgifter om inneklimatet just vid besiktningstillfället ofta viktiga. Ibland finns det då också anledning att följa hur inneklimatet varierar under en längre tid. Inneklimatet kontrolleras och dokumenteras genom att mäta relativ fuktighet och temperatur i rumsluften.

Fukttillskott

Fuktbalansen i en byggnad kan enkelt bedömas genom att bestämma fukttillskottet hos rumsluften, det vill säga skillnaden i ånghalt mellan inne- och uteluft. En sådan mätning görs ofta i samband med en skadeutredning för att avgöra om luftströmmen har fått ett onormalt eller oväntat fukt-tillskott.

Leveranskontroll

Vid inköp av material ställs krav på att fukthalten är låg. Men under transport och lagring kan fukthalten förändras. Därför är det viktigt att kontrollera fuktinnehållet eller fuktillståndet när materialet levereras till en byggarbetsplats.

Kritisk nivå

För att avgöra om ett material är tillräckligt torrt måste en mätning utföras där absolutvärdet kan jämföras med en kritisk eller acceptabel fuktnivå. Vilken storhet som ska mätas beror påhur den kritiska eller acceptabla nivån uttrycks.

Kontroll av uttorkning

För att följa ett uttorkningsförlopp mäts fuktinnehåll eller fukttillstånd i en eller flera punkter på olika djup i materialet. Genom att göra fortlöpande mätningar kan uttorkningsförloppet följas och dokumenteras.

Fukttransportriktning

I samband med utredning av en fuktskada är det ofta avgörande att kunna visa hur fukten vandrar, det vill säga i vilken riktning fukttransport sker. I de flesta fall görs det genom att bestämma ånghalten i flera punkter i ett material (ånghaltsprofil). Det görs genom att mäta temperatur och relativ fuktighet i borrhål på olika djup.