Avfuktning av vattenskador

Varje dag drabbas fler än 200 hushåll av vattenskador. Det kostar samhället mer än 5 miljarder kronor per år. Vi har stor erfarenhet av vattenskador och hjälper dig gärna med avfuktning.

avfuktning

Det krävs hög kompetens vid avfuktning av vattenskador. Arbetet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt för de boende, vara energibesparande för beställaren. Snabb hantering och kort torktid är ytterligare några krav för att minimera skadorna och kostnaderna.

Fukt & Saneringsteknik AB har en lång och mycket god erfarenhet av serviceuppdrag inom fukt- och saneringsbranschen i Östergötland och Södermanland. Vi hjälper våra kunder bland annat med fuktmätning, skadehandläggning och olika avfuktningsmetoder.

Våra kunder finns bland försäkringsbolag, fastighetsförvaltningar, industriförvaltningar, kommuner, landsting samt entreprenörer inom bygg- och servicebranschen.