Nu har vi ytterligare två RBK-auktoriserade fuktkontrollanter

Mattias Wallin och Patrik Samuelsson har precis avslutat sin utbildning och har fått sina auktorisationer.

RBK-auktoriserade fuktkontroller görs för att motverka fukt i betongkonstruktioner. De kompletterar Anders Almgren, som varit RBK-fuktkontrollant sedan 2012

mattias-wallin

Mattias Wallin är RBK-auktoriserade fuktkontrollant

patrik-samuelsson

…liksom Patrik Samuelsson

– Vi följer ett omfattande kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed också lägga grunden till hus med goda innemiljöer. Systemet omfattar bland annat regler för godkännande av mätmetoder, detaljerade rutiner för genomförandet av fuktmätningar i betong och krav för dokumentation av fuktmätningar, berättar Mattias och Patrik.

Läs mer om hur vi jobbar här.