Niklas Sjöberg och Hans Nyberg kan nu titulera sig certifierade miljöinventerare

Detta efter att de nu i december avslutade sin utbildning hos Bfab. Kiwa Sverige, som är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av miljöinventerare av fastigheter, har sedan utfärdat certifikaten.

Miljöbalken kräver att fastighetsägare har kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Därför finns det ett stort behov av certifierade miljöinventerare.

niklas-sjoberg

Niklas Sjöberg – certifierade miljöinventerare

hans-nyberg

Hans Nyberg – certifierade miljöinventerare

– De miljöfarliga ämnen som vi inventerar är till exempel PCB, asbest, kvicksilver och bly. Miljöinventeringen kan variera i omfattning. Rapporten vi sammanställer beskriver hur varje material med miljöfarliga ämnen ska hanteras, exempelvis vid rivning eller materialbyte, förklarar Hans Nyberg.

Här kan du läsa mer om miljöinventering.